REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BIOKING.COM.PL


1 WSTĘP

1.1 Ogólne warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy www.bioking.com.pl reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem".
1.2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.bioking.com.pl (zwany dalej Sklepem) jest:

Arkadia Arkadiusz Piela
ul. Krakowska 14
35-111 Rzeszów

Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Rzeszów pod nr:

NIP 813-164-96-85
e-mail: [email protected]
numer tel. 664 060 116
zwany dalej Sprzedawcą lub Sklepem Arkadia

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
1.4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna (konsument), przedsiębiorca lub inny podmiot, zwany dalej Klientem.

2. OFERTA

2.1 Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
2.2 Prowadzimy sprzedaż produktów fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych.
2.3 Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT.
2.4 Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par 1 Kodeksu Cywilnego.

3. ZAMÓWIENIE

3.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem Klienta, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar.
3.2 Złożone zamówienie lub zapytanie w witrynie internetowej http://www.bioking.com.pl/ jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu lub wiadomości elektronicznej danych.
3.3 Podane przez użytkownika dane kontaktowe zostaną wykorzystane do realizacji umowy, głównie celem potwierdzenia złożonego zamówienia. Podane numery telefonu zostają również udostępnione firmie spedycyjnej realizującej przesyłkę w celu ułatwienia kontaktu z Klientem w przypadku wystąpienia trudności z jej dostarczeniem.
3.4 Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
3.5 Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty oraz w niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
3.6 Każde złożone zamówienie jest potwierdzane. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest dostarczane na podany przez klienta adres e-mail.
3.7 W przypadku niemożności potwierdzenia złożonego zamówienia w terminie do 14 dni, zamówienie może zostać anulowane.
3.8 Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.
3.9 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem [email protected] w czasie 12 godzin od momentu złożenia zamówienia.
3.10. Sprzedaż prowadzona jest tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są uzgadniane indywidualnie z Klientem.
3.11.Sklep zastrzega sobie prawo do:

a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (w szczególności zawierających błędy systemowe skutkujące np. omyłkowym wystawieniem towaru za cenę rażąco odbiegającą od jego rzeczywistej wartości, zawierających błędy wywołane niepożądanym działaniem osób trzecich);

3.12. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu przez sklep wiadomości e-mail od Klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia;

3.14 Sklep wystawia dokument sprzedaży - dowód zakupu (faktura VAT, paragon) który wysyłany jest w ciągu 7 dni (od momentu dostarczenia przesyłki do klienta). W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. W przypadku faktury VAT dowód sprzedaży zostanie wysłany w postaci pliku pdf jako załącznik do wiadomości e-mail, na żądanie klienta może zostać wysłany pocztą. W przypadku paragonu fiskalnego dowód sprzedaży zostanie wysłany drogą pocztową na adres podany przez klienta na zamówieniu. Jeżeli przesyłka została wysłana za pobraniem, dowód zakupu zostanie wysłany drogą pocztową w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki przez klienta (po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie)

3.15 W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze danych innych niż podane w formularzu rejestracyjnym należy poinformować firmę Arkadia o wprowadzonych zmianach wysyłając e-mail na adres [email protected]

4. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

4.1 Firma Arkadia zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
4.2 Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4.3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
4.4 W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta). Jeśli Klient nie chce, by zamówienie częściowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

5. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

5.1. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są do 24 godzin po złożeniu zamówienia przez klienta. Kontakt ze Sklepem powinien nastąpić poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email [email protected]
5.2. Klient niebędący konsumentem może wycofać złożone zamówienie w ciągu 24 godzin od momentu jego złożenia jedynie e-mailem pod adresem [email protected] Klient nie może wycofać zamówienia, które już zostało wysłane.
5.3. W przypadku nieodebrania przesyłki przez klienta, klient pokrywa koszty transportu w obydwie strony.

6. PŁATNOŚCI

6.1. Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:

a) gotówką przy odbiorze towaru (pobranie) – w przypadku towarów, przy których zaznaczona jest opcja dopłaty w wysokości 13 zł, powyższa kwota jest doliczana do wartości zamówienia
b) przelewem na konto firmy Arkadia

Arkadia Arkadiusz Piela
ul. Krakowska 14
35-111 Rzeszów
Numer rachunku 37 1020 4405 0000 2102 0570 6355

w tytule przelewu prosimy podać: numer zamówienia, nazwę towaru oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej.

6.2. Przy zamówieniach nietypowych (realizowanych na indywidualne zamówienie klienta) wymagane jest 50% przedpłaty na konto firmy Arkadia. Przedpłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji klienta z zakupu towaru.

7. DOSTAWA

7.1 Towar wysyłamy firmą kurierską.
7.2 Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku.
7.3 Godziny doręczeń ustalane są przez firmę kurierską. Kurier nie ma obowiązku wniesienia przesyłki do mieszkania.
7.4 Termin dostarczenia przesyłki przez kuriera wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
7.5 Strony dopuszczają możliwość wskazania innego niż przewidziany w niniejszym regulaminie sposobu dostawy lub miejsca odbioru.
7.6 Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 30 dni, o ile podczas potwierdzania zamówienia nie nastąpią inne uzgodnienia pomiędzy sklepem a Kupującym. Termin wysyłki podany jest w dniach roboczych.
7.7 Wszelkie zmiany dotyczące sposobu dostawy wymagają pisemnego zgłoszenia do firmy Arkadia oraz potwierdzenia przez pracownika firmy.
7.8 Większość towarów dostarczamy bezpłatnie na terenie całego kraju. Ewentualne koszty przesyłki podane są w opisie towarów i są podawane do wiadomości kupującego przed złożeniem zamówienia.

8. REKLAMACJE

8.1 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki należy zgłaszać kurierowi w momencie jej odbioru. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
8.2 Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady jest uprawniony do powołania się na nizgodność towaru z umową.
8.3 Podstawą zgłoszenia niezgodności towaru z umową jest posiadanie dokumentu zakupu, tj. paragonu lub faktury VAT.
8.4 W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się telefonicznie, listownie, mailowo lub osobiście w oddziale firmy Arkadia.
8.5 Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokument zakupu ( faktura VAT, paragon), który Klient otrzymuje po odbiorze towaru.
8.6 W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.
8.7 Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

9. ZWROTY

Prawo odstąpienia od umowy

9.1.Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
9.2 Wykonanie prawa odstąpienia od umowy winno nastąpić przez poinformowanie Sprzedawcy pisemnie na adres

Arkadia Arkadiusz Piela
ul. Krakowska 14, 35-111 Rzeszów,

bądź drogą elektroniczną na adres

[email protected]

o decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

9.3. Termin uważa się za zachowany jeśli informacja o odstąpieniu Klienta od umowy zostanie wysłana do Sklepu Carpathia przed upływem terminu do odstąpienia.
9.4 Po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sklep Arkadia niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pliku pdf załączanego do maila.

Skutki odstąpienia od umowy

9.5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Arkadia zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Arkadia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Arkadia został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
9.6. Sklep Arkadia zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.7. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inne rozwiązanie.
9.8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć towar do Sklepu Arkadia, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep Arkadia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 9.9. W przypadku odstąpienia od umowy, bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 600 PLN.
9.10.Ze względów higienicznych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli zapieczętowane opakowanie towaru zostało otwarte po jego dostarczeniu. Ze względu na specyfikę oferowanych przez nas produktów względy higieniczne uniemożliwiają bowiem ich dalszą odsprzedaż.
9.11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje także w przypadku zamówień wykonanych według specyfikacji dostarczonej przez Klienta lub wytworzona celem zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb.
9.12. W przypadku zwrotu towaru, gdy dowodem zakupu była faktura Vat, Sprzedawca zobowiązuje się do poświadczenia na piśmie zwrotu świadczenia konsumenta poprzez dokument księgowy faktura – korekta. Natomiast Klient zobowiązuje się do podpisania wystawionej przez Sprzedającego faktury korekty i odesłania jej do siedziby sklepu Arkadia, co warunkuje zwrot świadczenia pieniężnego.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
10.2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem który jest jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
10.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Językiem zawarcia umowy jest język polski.
10.5. Klient potwierdzając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.

11. PLIKI COOKIES


11.1 Strona www.bioking.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Informacji zarejestrowanych w plikach cookies używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli Użytkownik pozostawi te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

11.2 Stosowane przez stronę Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować stronę indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

11.3 Strona wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

11.4 Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

11.5 Strona wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji strony

- dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej - rozpoznania urządzenia Użytkownika strony oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb
- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
- zapamiętania historii odwiedzonych stron w w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzytelniania użytkownika na stronie i zapewnienia sesji użytkownika

- utrzymania sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej

- dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

11.6 Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

- prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych strony, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego
- zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
- wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych

11.7 Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych – RODO. W związku z tym Arkadia Arkadiusz Piela i należący do tej firmy sklep BioKing.com.pl jako Administrator Twoich danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informuje:

1. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.
2. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień złożonych telefonicznie, mailowo lub przez stronę BioKing.com.pl. Dodatkowo Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych produktów i usług.
3. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w Polityce prywatności. Miej jednak na uwadze, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych, nawet gdy już nie korzystasz z naszych usług. Dotyczy to w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówień/wysyłki towaru.
5. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, jak również do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.